Przejdź do treści

NOWA OFERTA – „Klub miłośników mangi i komiksów SPLASH”

Zapisy do „Klubu miłośników mangi i komiksów SPLASH” przyjmujemy
osobiście w Sekretariacie MCKiS lub telefonicznie: 23 692 84 21.

Pierwsze spotkanie Klubu odbędzie się 3 marca 2023 o godz. 17:00.

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem klubu jest Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Celem działalności klubu jest popularyzacja kultury mangi i komiksu, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i dyskusyjnych, poznanie różnego rodzaju, formy i gatunków mang i komiksów, kształtowanie szacunku do sztuki oraz obiektów mających wartość kulturową i artystyczną, motywowanie do aktywnego spędzania czasu, zachęcanie do czytania i rozwijania umiejętności dyskusyjnych.

II. Warunki Klubu

 1. Program „Klubu miłośników mangi i komiksu SPLASH” jest skierowany do dzieci od 10 r.ż., młodzieży i dorosłych, którzy:
  • są zainteresowani kulturą mangową, a także kulturą krajów wschodnich (Korei Południowej, Japonii, Chin);
  • są zainteresowani kulturą komiksową, początkiem komiksów i ich historii;
  • lubią spędzać czas w towarzystwie innych osób podzielających ich hobby;
  • lubią dyskutować na tematy związane z ich zainteresowaniami.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu MCKiS, zaleceń opiekunów
  i zachowywać się zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka oraz powierzonych
  mu przedmiotów.
 3. Spotkania Klubu  będą odbywały się w poniedziałki o godz. 1700. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest
  na piątek, 3 marca 2023 roku.
 4. Składka miesięczna, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem dyrektora MCKiS, wynosi 20 zł.
  Opłatę, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez MCKiS,
  należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
 5. Wpłacone pieniądze wykorzystane będą na:
  • zakup nowych komiksów i mang, które będą wykorzystywane w trakcie spotkań Klubu,
  • zakup i wytworzenie materiałów dydaktycznych koniecznych do przeprowadzenia spotkań.
 6. Warunkiem naboru i udziału w spotkaniach Klubu jest wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu MCKiS Deklaracji uczestnictwa w zajęciach, dostępnej w sekretariacie oraz na stronie internetowej www.mckispultusk.pl.
Skip to content