Przejdź do treści

Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs

„Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs”, w skrócie „PTA-K”, powstał jako część autorskiego projektu dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Izabeli Sosnowicz-Ptak, który został złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Promesy Ministra: Teatr 2015, priorytet 1 – 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce pod nazwą „Tradycje Teatralne Pułtuska”. Projekt ten odwołuje się do bogatej przeszłości miasta Pułtusk, związanej z działalnością teatralną: najstarszego w Polsce szkolnego teatru jezuickiego, Towarzystwa Artystów Dramatycznych w Pułtusku, Pułtuskiego Towarzystwa Muzyczno-Dramatycznego, czy też Teatru Ziemi Mazowieckiej. Oprócz tego, ważnym elementem historii są teatry amatorskie działające przy domu kultury.

Obecnie dopisujemy kolejne karty historii teatru amatorskiego, realizując działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, a także korespondujące z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru. Projekt ma również wzbudzić poczucie dumy z bogatego dorobku teatralnego miasta oraz zainspirować kolejne grupy aktorów teatrów amatorskich w Pułtusku do kontynuowania pięknej tradycji.

Od 2015 roku powstało już VIII edycji tego konkursu. W konkursie tym może wziąć udział każda amatorska grupa teatralna. Aby ułatwić prace przy organizowaniu spektakli teatralnych, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku posiada liczne zbiory miesięcznika „Dialog”, w którym drukowano gotowe scenariusze. Spis tych sztuk wydawanych w latach 1956-2018 znajduje się na stronie miesięcznika, a w tej chwili MCKiS posiada numery z następujących lat: 1967, 1968, 1970, 1971, 1975, 1977, 1983, 1986, 1988, 1997, 2017, 2019 oraz na bieżąco od 2020 roku.Poniżej można zapoznać się z plakatami oraz fotorelacjami z poszczególnych edycji konkursu.
Skip to content