Przejdź do treści

Kontakt

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki  w Pułtusku  

Pl. Teatralny 4, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 692 84 21

fax (23) 692 68 23

mckis.pultusk@onet.pl

nr konta: 29 1240 5309 1111 0000 5044 3017

W tytule wpłaty obowiązkowo powinny być podane następujące informacje:
imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz rodzaj zajęć – zgodny z nazwą obowiązującą w MCKiS.


Administracja

Izabela Sosnowicz-Ptak – Dyrektor

Anna Maicka – sekretariat  – 23 692 84 21

Kazimiera Kwiatkowska – główny księgowy – 23 692 95 25
kkwiatkowska.mckis.pultusk@onet.pl

Piotr Mroziewicz – kierownik ds. administracyjno-gospodarczych – 23 692 95 25
mroziewicz.mckis.pultusk@onet.pl

Arkadiusz Koc – kierownik kina – 23 692 95 27
Kasa kina (czynna od 16.00) – 23 692 95 27
kinonarew@wp.pl

Stanisław Rudnicki – starszy instruktor ds. upowszechniania muzyki – 23 692 84 21
rudnicki.mckis.pultusk@onet.pl

Paulina Ostrowska – menadżer kultury – 23 692 95 23
ostrowska.mckis.pultusk@onet.pl

Monika Kwiatkowska – instruktor – 23 692 95 22
mkwiatkowska.mckis.pultusk@onet.pl

Paulina Kasińska – animator kultury – Galeria –  571 426 613
galeria.mckis.pultusk@onet.pl

Andrzej Chorzela – operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych – 23 692 95 25
chorzela.mckis.pultusk@onet.pl

Artur Bednarek – specjalista ds. multimediów – 23 692 84 21
bednarek.mckis.pultusk@onet.pl

Grażyna Warda-Ptak – specjalista ds. multimediów – 23 692 84 21
wardaptak.mckis.pultusk@onet.pl


Skip to content