Przejdź do treści

Projekty

2023

 • „Powiatowo – gminne Święto plonów” – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2022

 • „Koncert z okazji 15 SIERPNIA” – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
 • „Wianki 2022 – Pułtuska Noc Świętojańska” – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2021

 • „40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”  – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
 • „Program Uroczysty. Konstytucje” – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

2020

 • „Tradycje teatralne Pułtuska VI” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2019

 • „V Pułtuski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych” dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”;
 • „Tradycje teatralne Pułtuska V” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „Święto plonów w Gminie Pułtusk” – przedsięwzięcie społeczno-kulturalne realizowane wraz z Gminą Pułtusk, a współorganizowane z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
 • „Odkrywamy nieznane z Centrum Nauki Kopernik” dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych/Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w roku 2019;
 • „Nieśmiertelny duch narodu”. Współczesna adaptacja Misterium Narodowego z 1933 roku. Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

2018

 • „Tradycje teatralne Pułtuska IV” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017

 • „Tradycje teatralne Pułtuska III” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „V Konkurs Festiwalowy im. Krzysztofa Klenczona” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2016

 • „Tradycje teatralne Pułtuska II” dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „IV Konkurs festiwalowy im., Krzysztofa Klenczona” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „Europejska strefa filmowa” dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2015

 • „Zakup sprzętu na potrzeby teatru amatorskiego” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „Tradycje teatralne Pułtuska” przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • „100 lat kina w Pułtusku” projekt dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

2014

 • „Zakup sprzętu komputerowego” w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Pułtusk”, współfinansowego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 r. złożonego przez Urząd Miasta w Pułtusku.

2013

 • „Historie lokalnych sztandarów” – projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
 • „Cyfryzacja kina NAREW” – projekt dofinansowany ze środków Polskiego Instytutu Stuki Filmowej.
 • „Zakup komputerowego systemu obsługi i sprzedaży biletów w kasie kina Narew” – przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

2012

 • „Moje pasje – projekt profilaktyki alternatywnej dla młodzieży” – dofinansowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

2009

 • „Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?” – dofinansowany przez Muzeum Historii Polski ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2008

 • Druk publikacji „Dom sztuk 1993-2007” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • „Świat wokół ciebie rzeźbiony ideą – projekt edukacyjny inspirowany twórczością Zbigniewa Herberta” – dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Obudź w sobie twórcę – warsztaty literacko-teatralne dla młodzieży” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2007/2008

 • „O narkotykach bez dydaktyki” – projekt dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2006

 • Druk publikacji „Dzieje o sławnem mieście Pułtusku i czcigodnych jego obywatelach” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • „Żyj w harmonii z naturą” – projekt dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My.
 • „Otwórz się na sztukę” – projekt dofinansowany przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My.

2005

 • Modernizacja nagłośnienia i systemu odczytu w kinie – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i w.c. – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Druk publikacji „Kino i sztuka filmowa w Pułtusku (1915 – 2005)” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 • „Tu i teraz – warsztaty dziennikarskie” – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • „Małe Muzeum Kina” – projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

2004

 • Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej – projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2003

 • Dofinansowanie wyposażenia Galerii Sztuki „4 Strony świata” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
 • „Odrodzenie Rzemiosła Artystycznego – Przyszłością Małej Ojczyzny” – projekt dofinansowany przez Bankową Fundację im. Leopolda Kronenberga.

Skip to content