Przejdź do treści

Publikacje

 1. Pułtuski Dom Kultury 1910-2010 – Tadeusz Kowalski

Publikacja ukazuje zarys historii pułtuskiego Domu Kultury jako ośrodka życia społecznego i kulturalnego dla lokalnej społeczności. Zawarty jest w niej fragmentaryczny zapis dziejów i działalności kulturalnej, oparty na materiałach źródłowych MDK, Archiwum Państwowego w Pułtusku, ustnych relacji świadków oraz autopsji autora – uczestnika licznych wydarzeń kulturalnych.


 1. Potrawy wigilijne (Pułtusk, 2005)

Publikacja wydana w ramach autorskiego projektu Izabeli Sosnowicz-Ptak, „Tu i Teraz – Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


 1. Kino i sztuka filmowa w Pułtusku (1915-2005) – Tadeusz Kowalski

Publikacja wydana z okazji 90-lecia kina – jednego z najstarszych w Polsce. Ukazuje ona zarys historii pułtuskiego stałego kina na tle sztuki filmowej. Książka sfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Pułtusku.


 1. Dzieje o Sławnem mieście Pułtusku i czcigodnych jego obywatelach przez S.R. 
  (Pułtusk, 2006)

Rękopis z 1892 r. przypisami opatrzyła Bożenna Kucharczyk. Poemat autorstwa nieznanego S.R. stanowi namacalny dowód z przeszłości naszego miasta i jego mieszkańców. Przedstawiony jest w nim – w sarkastyczny sposób – Pułtusk z końca XIX wieku. Autor z ironią ukazuje nam sylwetki pułtuszczan, należących niegdyś do elity towarzyskiej – doktorów, aptekarza, naczelnika straży pożarnej i innych. Przywary ówczesnych „wyższych sfer” śmieszą i jednocześnie skłaniają do refleksji nad sobą. Rękopis opatrzyła komentarzem Bożenna Kucharczyk, badaczka dziejów ziemiaństwa z okolic Pułtuska. Przypisy i materiały ilustracyjne, ułatwiają „wyobrażenie sobie ludzi, którzy odeszli i świata, który przeminął”. Całości dopełniają stare fotografie, wcześniej nigdzie nie publikowane, udostępnione z prywatnych zbiorów Andrzeja Bluszki i Jarosława Gryca.

Publikacja została wydana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych i Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku dzięki dofinansowaniu z Urzędy Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


 1. Teraz Pułtusk – Almanach Artystów Pułtuskich Tworzących w Dziedzinach Sztuk Plastycznych 
  (Pułtusk, 2006)

Publikacja stanowi część projektu Izabeli Sosnowicz-Ptak i Sylwii Słojkowskiej-Affelskiej „Otwórz się na sztukę”, zrealizowanego w ramach programu „Działaj Lokalnie V” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Europa i My. Przedstawia lokalnych twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów, pasjonatów, dla których tworzenie jest dodatkowym zajęciem lub sposobem na życie. Sylwetki artystów zostały ukazane według pewnego szablonu: pierwsza część to nota biograficzna, druga część „o mojej sztuce” stanowi dowolny przekaz twórcy, w którym przedstawia siebie i swoją twórczość oraz wybrane prace.


 1. Próba syntezy – Grzegorz Świerczewski (Pułtusk, 2008)

Publikacja została wydana w ramach projektu edukacyjnego „Obudź w sobie twórcę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych oraz Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Wiersze autorstwa Grzegorza Świerczewskiego zawarte w niniejszej publikacji, stały się kanwą scenariusza spektaklu teatru ruchu, składającego się z kilku etiud ukazujących dylematy człowieka współczesnego. Autor „Próby syntezy” stworzył nie pozbawiony ironii tekst, zmuszający do refleksji na temat kondycji jednostki poszukującej prawdy o sobie samym i otaczającym świecie.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.


 1. O narkotykach bez dydaktyki – w poszukiwaniu wartości.
  Moje życie – mój wybór (Pułtusk, 2008)

Publikacja jest elementem projektu Anny Świerczewskiej „O narkotykach bez dydaktyki” dofinansowanego ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera m.in. prace laureatów konkursu literackiego pt. „W poszukiwaniu wartości. Moje życie – mój wybór”.


 1. Dom sztuk 1993-2007 – Izabela Sosnowicz-Ptak (Pułtusk, 2008)

Dom Sztuk to Miejski Dom Kultury, a obecnie Miejskie Centrum Kultury i Sztuki. W książce zawarto informacje dotyczące struktury i organizacji instytucji oraz obszerny opis działalności merytorycznej z tego okresu.


 1. Literackie portrety patronów pułtuskich ulic (Pułtusk, 2009)

Publikacja jest częścią autorskiego projektu edukacyjnego Izabeli Sosnowicz-Ptak pt. ”Czy znasz patronów ulic w swoim mieście?”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja zawiera prace laureatów konkursu historyczno-literackiego skierowanego do młodzieży, dotyczącego patronów pułtuskich ulic oraz opis przebiegu projektu (konferencji naukowej, warsztatów literackich, bibliotecznych spotkań instruktażowych, finału).


 1. Dom Kultury 1910-2010. Wybrane teksty i materiały (Pułtusk, 2010)

Książka powstała z okazji jubileuszu 100-lecia budynku domu kultury i obejmuje okresy działalności: Nowego Teatru, Domu Ludowego, Powiatowego Domu Kultury, Miejskiego Domu Kultury aż po Miejskie Centrum Kultury i Sztuki. Opracowanie i wybór tekstów: Izabela Sosnowicz-Ptak. W obszernym wstępie omówiona jest historia budynki i ludzi z nim związanych. W kolejnych rozdziałach przytoczone są dokumenty, wycinki prasowe, listy, sprawozdania i wiele innych materiałów obrazujących historię domu kultury. Publikacja stanowi materiał źródłowy, który może skłaniać zarówno do dalszych badań jak i refleksji nad zmianami jakie niesie czas.


 1. Ptak – Jerzy Szaniawski – w 100-lecie Domu Kultury w Pułtusku 
  (Pułtusk, 2010)

Pamiątkowe wydanie komedii w 3 aktach Jerzego Szaniawskiego, która została wystawiona na scenie pułtuskiego teatru z okazji 100-lecia oddania do użytku Nowego Teatru w którym mieści się obecnie Miejskie Centrum Kultury i Sztuki. Wydanie zawiera wiele fotografii aktorów i scen ze sztuki, odegranej przez mieszkańców miasta w 2010 roku.


 1. MOJE PASJE – projekt profilaktyki alternatywnej dla młodzieży 
  (Pułtusk, 2012)

Publikacja (mająca charakter broszury) została wydana w ramach autorskiego projektu Izabeli Sosnowicz-Ptak, o tym samym tytule, zrealizowanego w ramach gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012. Oprócz opisu przebiegu kolejnych etapów projektu, znajdują się w niej zdjęcia nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym „Moje pasje”.


 1. Historie lokalnych sztandarów (Pułtusk, 2013)

„Historie lokalnych sztandarów”, to publikacja będąca elementem autorskiego projektu Izabeli Sosnowicz-Ptak, realizowanego w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski. Książka składa się z trzech części: pierwsza to relacja z konferencji z załączonymi referatami na temat sztandarów; druga to prace uczniów nagrodzone i wyróżnione w konkursie historycznym w kategoriach tematycznych; trzecia to zdjęcia i opisy sztandarów związanych z Pułtuskiem, które udało się zlokalizować, a nie zostały opisane w ramach konkursu. W ostatniej części, jest również rozdział poświęcony sztandarom będących w zbiorach Domu Polonii w Pułtusku.


 1. 100 lat kina w Pułtusku 1915-2015 (Pułtusk, 2015)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska (Pułtusk, 2015)

Tradycje teatralne Pułtuska, to publikacja będąca zwieńczeniem autorskiego projektu Izabeli Sosnowicz-Ptak, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zrealizowanego w ramach programu: Teatr 2015-Promesa, priorytet 1 – 250-lecie teatru publicznego w Polsce, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten multidyscyplinarny projekt, odwoływał się do bogatej przeszłości naszego miasta związanej z działalnością teatralną. W 449. rocznicę jezuickiego teatru konwiktowego oraz 135. rocznicę pułtuskiego teatru amatorskiego, zostały zainicjowane działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym korespondujące z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru. Elementem projektu były: 1) Konferencja: Historia Teatru Publicznego a tradycje teatralne Pułtuska; 2) Wystawa: Tradycje teatralne Pułtuska; 3) Przegląd konkursowy: Pułtuskie Teatry Amatorskie – Konkurs „PTA-K”; 4) Publikacja będąca relacją dokumentacyjną z przebiegu projektu; 5) Finał projektu, podczas którego miało miejsce wręczenie nagród laureatom konkursu teatralnego, wystawa, promocja publikacji; 6) Strona internetowa dokumentująca wydarzenia związane z projektem: www.teatrwpultusku.pl.

Projekt miał wzbudzić poczucie dumy z bogatego dorobku teatralnego miasta, a także zainspirować kolejne grupy aktorów teatru amatorskiego do kontynuowania pięknej tradycji.


 1. Tradycje teatralne Pułtuska II (Pułtusk, 2016)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska III (Pułtusk, 2017)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska IV (Pułtusk, 2018)

 1. Nieśmiertelny Duch Narodu. Współczesna adaptacja Misterium Narodowego z 1933 roku 
  (Pułtusk, 2019)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska V (Pułtusk, 2019)

 1. Restauracja. Opis przedsięwzięcia. (Pułtusk, 2019)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska VI (Pułtusk, 2020)

 1. Program Uroczysty. Konstytucje – 3 maja 2021 rok (Pułtusk, 2021)

 1. 40. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Projekt. (Pułtusk 2021)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska VII (Pułtusk, 2021)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska VIII (Pułtusk, 2022)

 1. Tradycje teatralne Pułtuska IX (Pułtusk, 2023)
Skip to content